New Wine Cymru

New Wine Cymru

Rydym yn cydweithio gyda New Wine Cymru a ‘The Turning’ dros yr haf a’r hydref eleni, i gefnogi eu cenhadaeth i bobl Cymru.

Bydd Cenhadaeth i Gymru yn cynnwys sawl tîm o wahanol eglwysi ac enwadau ledled Cymru. Bydd pob aelod tîm yn cael eu hyfforddi ac yna’n mynd i’w cymunedau i rannu’r Beibl.

Bydd hyn yn cael ei ddilyn gyda chynnig i gymryd rhan mewn cwrs newydd un wrth un fydd yn eu helpu i ddarganfod Cristnogaeth.

Rydym yn hynod gyffrous am y cydweithrediad newydd hyn: y cyntaf o nifer, wrth i ni geisio ymgysylltu a chefnogi pob enwad eglwys yng Nghymru a Lloegr yn eu cenhadaeth.

Rydym yn cynhyrchu rhifyn arbennig o Luc a’r Actau, yn Saesneg ac yn Gymraeg, fydd yn cael eu dosbarthu yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n dymuno un.

Rydym wedi cynorthwyo New Wine Cymru a ‘The Turning’ i gynhyrchu llyfryn disgyblaeth o’r enw Chwech, wedi’i hysgrifennu ganddyn nhw ar gyfer pobl sy’n ymateb ar y stryd.

Cysylltwch â ni os ydych am wybod mwy, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ar 01793 418222.

Lawr lwythwch y llyfryn 6 cam                 Cefnogwch y gwaith

Adnoddau i gymryd 6 cam ymhellach

 


Mae Cenhadaeth i Gymru’n bartneriaeth rhwng ‘The Turning’, deffroad efengylaidd a ddechreuodd yn y DU ym Mai 2016 a New Wine Cymru, grwpiau o eglwysi rhyngenwadol sydd yn cenhadu ar y cyd yng Nghymru.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759