New ‘Live the Bible’ initiative in Wales - News - Bible Society

New ‘Live the Bible’ initiative in Wales

2017 – Blwyddyn Byw y Beibl

Ar drothwy blwyddyn newydd daw lansiad Blwyddyn Byw y Beibl, ymgyrch newydd ar y cyd rhwng Cymdeithas y Beibl, Y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn dilyn llwyddiant ymgyrch Beibl Byw yn 2016, mae Byw y Beibl yn estyniad o’r gwaith cynyddol a gafodd ei wneud y llynedd gyda’r bwriad o barhau trafodaethau am y Beibl yn Gymraeg. Mae amryw gynllun ar y gweill ond un gweithgaredd fydd yn rhedeg gydol yr ymgyrch fydd colofn wythnosol yn Y Pedair Tudalen gan Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl yng Nghymru, ac eraill yn dwyn y teitl ‘Beth mae’r Beibl yn ddweud am…’. Bydd y colofnau yn ymdrin â phynciau cyfoes, heriol a pherthnasol i fywydau pob dydd wrth i ni ystyried sut mae’r Beibl yn ein helpu i fyw o ddydd i ddydd. Y bwriad yw rhannu’r gyfres o 52 erthygl ar Ap Y Ras yn ogystal â gwefan a thudalen Twitter Cymdeithas y Beibl.

Gweld yr erthyglau yma

I gefnogi'r ymgyrch bydd Byw y Beibl yn datblygu set o ddeg mat diod, bob un gyda dyfyniad o’r Beibl a 10 cwestiwn gwahanol i sbarduno trafodaeth. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu ymhlith gweinidogion/arweinwyr ledled y wlad i’w defnyddio lle bynnag mae sgyrsiau dros baned neu ddiod yn digwydd.

Dywed Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl yng Nghymru;

"Mae mor bwysig ein bod ni, yn ogystal â darllen y Beibl, hefyd yn dysgu i fyw yn ôl goblygiadau'r hyn yr ydym yn ei ddarllen. Mae Byw y Beibl yn her i wneud hynny - i ddarllen y Beibl ac yna meddwl 'beth y byddaf yn ei wneud yn wahanol heddiw o ganlyniad i'r hyn rwyf wedi'i ddarllen?' Rydym yn gyffrous i weld pa newidiadau y bydd yn datblygu mewn bywydau a chymunedau pobl o ganlyniad i Byw y Beibl "

Diolch i lwyddiant blwyddyn y Beibl Byw y llynedd, mae beibl.net bellach allan o brint am yr eildro gyda bron i 10,000 o unedau wedi eu gwerthu yn ystod 2016. Mae trydydd argraffiad ar y gweill gyda’r gobaith y bydd syniadau Byw’r Beibl yn gymorth ac yn ychwanegu at waith yr enwadau.

Share

Your comments

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759