Mae Agor y Llyfr yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed yn ystod 2019!

Read this in English

Rydyn ni am weld Agor y Llyfr yn tyfu mewn mwy nag un ffordd ac mae’r adnoddau hyn wedi’u cynllunio i’ch ysbrydoli i ddathlu, ac i’n helpu i dyfu a chyrraedd mwy a mwy o ysgolion

Gallwch ddilyn eich trywydd eich hunain neu gallwch ysbrydoli eich teulu, eich ffrindiau, ysgolion ac eglwysi i gynnal digwyddiadau noddedig, partïon codi arian, heriau, cystadlaethau, gwobrau, a chymaint mwy! Gallwch weld beth sydd ar y gweill ar dudalen digwyddiadau ein gwefan – o ddigwyddiadau mewn eglwysi mawr ac eglwysi cadeiriol i weithgareddau grwpiau bach lleol. Dewch i ymuno â ni!

Noder: Rydyn ni’n sylweddoli ein bod wedi cynhyrchu llawer iawn o adnoddau lliwgar, ond os ydych chi am arbed inc wrth lawrlwytho, beth am ddewis argraffu mewn du a gwyn a/neu ddewis detholiad o dudalennau yn hytrach nag argraffu cloriau’r dogfennau.

Beth am ddechrau arni!

Dysgwch fwy am yr hyn sy’n digwydd wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 20 oed, a sut mae defnyddio’r adnoddau hyn er mwyn cymryd rhan!

Croeso!

Dewch i ddysgu pam rydyn ni wedi llunio’r pecyn a sut y gallwch chi ddathlu, mewn ffordd fawr neu fach, o fewn eich cymuned.

Camau Syml

Canllaw o gam i gam – ble a sut i ddechrau a beth i’w wneud wedyn.

Canllaw Syniadau ABC

Yn chwilio am ysbrydoliaeth? Defnyddiwch ein canllaw ABC sy’n llawn syniadau!

Ffolder

Argraffwch glawr blaen a chefn ein ffolder er mwyn cadw’ch adnoddau i gyd gyda’i gilydd.

Adnoddau Hysbysebu

Defnyddiwch y posteri, y cardiau post a’r gwahoddiadau i wahodd pobl i’ch dathliadau.

Poster Lluniau A4 (ellir ei olygu)

Teipiwch fanylion y digwyddiad yn y ffeil cyn ei hargraffu neu argraffwch y poster ac yna ychwanegu’r manylion â llaw.

Poster Lluniau A3 (ellir ei olygu)

Teipiwch fanylion y digwyddiad yn ffeil y poster A3 cyn ei hargraffu, neu argraffwch y poster ac ychwanegu’r manylion â llaw.

Poster Plaen A4 (ellir ei olygu)

Teipiwch fanylion y digwyddiad yn ffeil y poster plaen cyn ei hargraffu, neu argraffwch y poster ac yna ychwanegu’r manylion â llaw.

Cerdyn post dwbl A4

Argraffwch ddwy ochr y daflen A4 gefn wrth gefn, ac yna ei thorri a chreu cardiau post eich hunain.

Gwahoddiadau

Gwahoddiadau – taflen un ochr/dau ddyluniad gwahanol.

Archebu sticeri Agor y Llyfr

Os hoffech archebu sticeri ychwanegol ar gyfer eich cynorthwywyr, lawrlwythwch y ffurflen archeb neu ffoniwch 01793 418355.

Adnoddau ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau

Cynnal oedfa, lliwio llyfrnodau, trefnu cyflwyniad arbennig iawn.

Amlinelliad o Wasanaeth

Amlinelliad o wasanaeth dathlu i’w ddefnyddio’n llawn neu’n rhannol yn eich eglwys/capel.

Ychwanegiad i’r Amlinelliad o Wasanaeth

Cyflwyniad gan bedwar cymeriad o Efengyl Ioan i’w ddefnyddio gyda’r amlinelliad o wasanaeth.

PowerPoint

Defnyddiwch ein cyflwyniad PowerPoint sy’n llawn gwybodaeth gyda grwpiau neu fel rhan o wasanaeth.

Stori Bob Hartman

Fersiwn newydd, amgen o hanes Joseia gyda chyfarwyddiadau newydd. 

Cefnogwch ni

Daliwch ati i gefnogi gwaith Agor y Llyfr drwy godi arian.

Ffurflen Rhoddion

Cefnogwch ein gwaith drwy ddefnyddio ein ffurflen rhoddion. 

Ffurflen Noddi

Defnyddiwch y ffurflen hon i helpu i gadw cofnod o’r rhai sy’n eich noddi ar gyfer digwyddiadau neu weithgareddau codi arian.

Amlenni Rhodd Cymorth

Gallwch archebu amlenni Rhodd Cymorth am ddim drwy e-bostio

enquiries@openthebook.net neu ffoniwch 01793 418355.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759