Events

Before you book an event PLEASE READ THIS FIRST

Important information for Open the Book Storytellers with regards to Coronavirus (COVID-19)

Last updated 26 March 2020

In line with the most recent Government advice and until the current risks associated with the spread of Covid-19 have passed we have had to cancel all training.

We will let you know as soon as we are able to rearrange. We are very sorry for the inconvenience but your health must remain our priority.


 Cyn i chi archebu DARLLENWCH HWN YN GYNTAF OS GWELWCH CHI FOD YN DDA

Gwybodaeth pwysig ar gyfer storïwyr Agor y Llyfr mewn perthynas â’r Coronafeirws (COVID-19)

Diweddarwyd 26 Mawrth 2020

Gwybodaeth pwysig ar gyfer storïwyr Agor y Llyfr mewn perthynas â’r Coronafeirws (COVID-19)

Yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth a nes i’r risgiau presennol sydd yn ymwneud â lledaeniad Covid-19 fynd heibio, ‘rydym wedi gorfod canslo pob hyfforddiant.

Fe wnawn roi gwybod i chi cyn gynted ag y gallwn ail-drefnu.  ‘Rydym yn flin iawn am yr anghyfleustra ond mae eich iechyd yn gorfod aros yn flaenoriaeth i ni.

 

0 results found

View:

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759