Important information for Open the Book Storytellers with regards to Coronavirus (COVID-19)

Last updated 26 March 2020

OtB events

In line with the most recent Government advice and until the current risks associated with the spread of Covid-19 have passed we have had to cancel all training.

We will let you know as soon as we are able to rearrange. We are very sorry for the inconvenience but your health must remain our priority.

Owing to the continued risks associated with the spread of Coronavirus (COVID-19) we are advising all teams to suspend their storytelling assemblies and any other visits to school until at least after the school Easter holidays, Monday 20 April. 

Whilst we know that you may find this disappointing news, your health is our priority and we are sure that your schools will understand, please pray for your schools and their communities during this time of uncertainty.

We will update this advice as further information becomes available..


Gwybodaeth pwysig ar gyfer storïwyr Agor y Llyfr mewn perthynas â’r Coronafeirws (COVID-19)

Diweddarwyd 26 Mawrth 2020

Digwyddiadau Agor y Llyfr

Yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth a nes i’r risgiau presennol sydd yn ymwneud â lledaeniad Covid-19 fynd heibio, ‘rydym wedi gorfod canslo pob hyfforddiant.

Fe wnawn roi gwybod i chi cyn gynted ag y gallwn ail-drefnu.  ‘Rydym yn flin iawn am yr anghyfleustra ond mae eich iechyd yn gorfod aros yn flaenoriaeth i ni.

O ganlyniad i’r risg parhaol sydd yn gysylltiedig â lledani COVID-19, yr ydym yn awgrymu fod pob tîm yn atal ei gweithgaredd Agor y Llyfr yn y gwasanaethau ac yn atal pob ymweliad arall i’r ysgol nes o leiaf wedi gwyliau Pasg yr ysgol, sef dydd Llun 20ed Ebrill.

Tra ein bod yn gwybod y byddwch efallai yn siomedig â’r newyddion yma, mae eich iechyd yn flaenoriaeth ac yr ydym yn sicr y bydd eich ysgolion yn deall y sefyllfa.  A wnewch chi weddïo dros eich ysgolion a’u cymunedau yn ystod yr amser ansicr yma os gwelwch chi fod yn dda.

Mi fyddwn yn diweddaru y cyngor yma wrth i fwy o wybodaeth ddod ar gael.

You might also be interested in...

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759