Awareness week

Every February we ask Storytellers to take the bold step of asking a different church if they can share the vision of OtB in order to inspire the church to form another team or join theirs! Or maybe you would like to invite another team to your church to inspire a team to go into your local school. We place it over two Sundays in February to allow flexibility with church calendars and to encourage a national focus. However, the resources can be used at any time of the year to raise awareness.

Use our free downloadable resources below to inspire them!

Registered Storytellers & Trainers

For first login as a registered Storyteller

Open the Book Awareness Resources

Share the fun with other churches in February 2018, to raise the profile of Open the Book (OtB) and encourage more people to get involved. If your team gives a demonstration in church or at a meeting people will see how easy it is and what fun it is. All we need are people to join us and spread the word. The following resources have been produced to help you create a whole service with extra children’s talk and activities, or use what you can for a short slot.

What can you do?

Think – How can you spread the OtB story to other churches or get new people to join your team?
Act – Save the Date and talk to your church leader – could you demonstrate a story, hold an exhibition to show photos or write an article for the church magazine/weekly sheet? Why not have a commissioning service for Storytellers?
Pray – ‘The harvest is plentiful, but the labourers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out labourers into his harvest.’ Matthew 9.37–38 (ESV)

Service Resources

Pray – ‘The harvest is plentiful, but the labourers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out labourers into his harvest.’ Matthew 9.37–38 (ESV)

Children’s Activities:

Adnoddau Ymwybyddiaeth Agor y Llyfr

Rhannwch yr hwyl gydag eglwysi eraill er mwyn codi proffil Agor y Llyfr (AyLl) yn Chwefror 2018, ac annog mwy o bobl i gymryd rhan. Os bydd eich tîm yn cyflwyno stori yn yr eglwys neu mewn cyfarfod, fe fydd pobl yn gweld pa mor hawdd a faint o hwyl ydyw. Y cyfan sydd angen arnom yw i bobl ymuno gyda ni ac i ledaenu'r gair.  Mae'r adnoddau sy'n dilyn wedi eu cynhyrchu i'ch helpu i greu gwasanaeth cyfan gyda chyflwyniad a gweithgareddau i blant,  neu defnyddiwch beth a fedrwch mewn sesiwn fyrrach.

Beth fedrwch chi wneud?

Meddwl - Sut fedrwch chi ledaenu stori AyLl i eglwysi eraill neu gael pobl newydd i ymuno â'ch tîm?

Gweithredu – Nodi’r Dyddiad, a siarad ag arweinydd eich eglwys - a fedrwch chi adrodd stori, cynnal arddangosfa i ddangos lluniau neu ysgrifennu erthygl ar gyfer cylchgrawn yr eglwys / taflen wythnosol? Beth am gael gwasanaeth comisiynu ar gyfer y Storïwyr ?

Gweddi - “Mae'r cynhaeaf mor fawr, a'r gweithwyr mor brin! Felly, gofynnwch i Arglwydd y cynhaeaf anfon mwy o weithwyr i'w feysydd.” Mathew 9:37,38 (beibl.net)

Adnoddau Gwasanaeth

Gweddi - “Mae'r cynhaeaf mor fawr, a'r gweithwyr mor brin! Felly, gofynnwch i Arglwydd y cynhaeaf anfon mwy o weithwyr i'w feysydd.” Mathew 9:37,38 (beibl.net)

Lawrlwythwch yr adnoddau sy'n dilyn i'ch digwyddiadau:

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759