Open the Book Competition!

Cystadleuaeth Agor y Llyfr!

Here at Open the Book we are passionate about stories – particularly Bible stories: from Noah to Daniel to Jesus.  And because we love stories we would love the children to have a go at writing their own story too, as many will have participated in the OtB assemblies/acts of Collective Worship.  

The competition is now closed!

The competition is only open to schools that have an Open the Book team visiting.

We would like Storytellers to log in and download the full School's information pack (including a Guide for Storytellers and Teachers) and take it to the school that is registered with OtB for the Head Teacher to share with the children, as they will be responsible for briefing them and sending the best two entries back to us.

Teachers can access and download the promotional resources below, without having to log in, if you share this page link with them: openthebook.net/competition.

We hope you have fun!

Rydyn ni’n teimlo’n frwd iawn dros straeon yma yn Agor y Llyfr – yn enwedig straeon o’r Beibl: o Noa i Daniel ac ymlaen at Iesu.  Ac achos ein bod ni’n hoffi straeon cymaint byddem wrth ein bodd pe bai’r plant eu hunain yn rhoi cynnig ar ysgrifennu stori, gan y bydd llawer wedi cymryd rhan mewn gwasanaethau / addoliad ar y cyd Agor y Llyfr.  

Dim ond yr ysgolion hynny sy’n derbyn ymweliad gan un o dimau Agor y Llyfr sy’n cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Gofynnir i’r Storïwyr fewngofnodi a lawrlwytho’r pecyn Gwybodaeth i Ysgolion yn ei gyfanrwydd (gan gynnwys y Canllaw i Storïwyr ac Athrawon) a mynd ag ef i’r ysgol sydd wedi ei chofrestru gydag Agor y Llyfr fel y gall y Pennaeth ei rannu â’r plant, gan mai’r ysgol fydd yn gyfrifol am egluro’r gystadleuaeth i’r plant ac anfon y ddau gynnig gorau atom. Byddwn yn derbyn straeon Cymraeg neu Saesneg.

Bydd yr athrawon yn gallu cael mynediad at yr adnoddau hyrwyddo isod, a’u lawrlwytho wedi i chi rannu’r ddolen hon gyda nhw: openthebook.net/competition.

Gobeithio y cewch chi hwyl!

Registered Storytellers & Trainers

For first login as a registered Storyteller

School's resources

Download guide for children

Download

Download terms and conditions

Download

Download promotional resources

Download

Download certificate

Download

Need support?

We are on hand to help by emailing enquiries@openthebook.net or calling 01793 418355. Our team will be able to give you step-by-step guidance if needed.

Adnoddau i Ysgolion

Lawrlwytho Canllaw i Blant

Lawrlwytho

Lawrlwytho Telerau ac Amodau

Lawrlwytho

Lawrlwytho adnoddau hyrwyddo

Lawrlwytho

Lawrlwytho tystysgrif

Lawrlwytho

Angen cymorth?

Bydd ein siaradwr Cymraeg ar gael i’ch cynorthwyo, dim ond i chi e-bostio sarah@openthebook.net neu ffonio 07554 005423. Fel arall, gallwch ffonio swyddfa Agor y Llyfr a siarad yn Saesneg ar 01793 418355 neu e-bostio enquiries@openthebook.net

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759