Gwasanaeth Gobaith a Diolchgarwch

Read this in English

Dydd Mercher Tachwedd 4ydd 10.30yb

Dydd Mercher Tachwedd 4ydd 10.30yb

Er na allwn fod gyda’n gilydd wyneb yn wyneb dyma gyfle i ni ymuno mewn Gwasanaeth Zoom.

Bydd Storïwyr o bob cwr o Gymru’n cymryd rhan a bydd Sian Wyn Rees, un o Ymddiredolwyr Cymdeithas y Beibl, yn rhannu gair o anogaeth.

Gobeithio’n fawr medrwch ymuno â ni – ebostiwch Sarah Morris i dderbyn y linc sarah.morris@openthebook.net

Isod fe welwch fod modd i chi lawrthlwytho fideo a nodiadau gwasanaeth ar gyfer eich Gwasanaeth Gobaith a Diolchgarwch. Mae dolenni i’r fideos wedi’u cynnwys yn y nodiadau gwasanaeth

 Lawrlwythwch

Nodiadau ar gyfer gwasanaeth

Lawrlwythwch

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible