Easter all-age resources

Adnoddau’r Pasg ar gyfer pob oed

Porwch drwy ein detholiad o adnoddau i'ch helpu chi, eich eglwys a'ch cymuned i ymgysylltu â stori'r Pasg.

Taflenni i liwio

Lawrlwythwch ein taflenni i liwio sy’n berffaith i helpu plant i ymgysylltu â stori'r Pasg.

Lawrlwythwch y taflenni

Fideos y Pasg

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau 

Beth pe gallem ddarganfod be wnaeth ferch Jairus neu’r bachgen gyda’r pum torth a dau bysgodyn o’r hyn a ddigwyddodd i Iesu ar ôl eu cyfarfyddiadau gwyrthiol ag ef?

Lawrlwythwch y fideo (190mb)

Stori Syndod y Syndodau

Dilynwch ôl troed dilynwyr Iesu wrth iddynt deithio ar y ffordd o Jerwsalem i Emmaus a chael siarad â rhywun sy’n rhoi’r syndod mwyaf iddynt!

Lawrlwythwch y fideo (103mb)

Stori Ansbaradigaethus Iesu 

Mae Stori Ansbaradigaethus Iesu yn adrodd stori anhygoel am sut roedd Iesu’n byw ac yn caru

Lawrlwythwch y fideo (73mb)

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible