Bibles for new Christians

Beiblau i Gristion newydd

Last updated: 2 June 2017

This appeal is fully funded, please consider giving to these appeals:

Heddiw, gallwch fod yn rhan o fudiad newydd cyffrous i roi’r cyfarfod cyntaf gydag Iesu i fwy o bobl, drwy’r Beibl.

Dros yr haf a’r hydref eleni, rydym yn cefnogi New Wine Cymru a ‘The Turning’ ar genhadaeth i Gymru. Bydd Cristnogion lleyg o ystod eang o eglwysi yn cael eu hyfforddi, mewn timau i fynd i’w cymunedau i rannu neges y Beibl, mewn cenhadaeth stryd o’r enw Cenhadaeth i Gymru.

Drwy ddarparu gair Duw, gallwch helpu Cristnogion newydd wrth iddyn nhw ddechrau ar eu taith gydag Iesu.

Rydym yn cynhyrchu rhifyn arbennig o Luc a’r Actau yn Gymraeg ac yn Saesneg fydd yn cael eu dosbarthu, yn rhad am ddim, i unrhyw un sy’n dymuno un. Rydym hefyd wedi cydweithio gyda New Wine Cymru a ‘The Turning’ i gynhyrchu llyfryn o’r enw Chwech, i bobl sy’n ymateb ar y stryd.

Sylwer: nid yw’r tudalennau canlynol ar gael yn Gymraeg

A wnewch chi helpu rhannu’r Beibl a’i neges i’n cenedl?

Rhowch heddiw

 


Mae Cenhadaeth i Gymru’n bartneriaeth rhwng ‘The Turning’, deffroad efengylaidd a ddechreuodd yn y DU ym Mai 2016 a New Wine Cymru, grwpiau o eglwysi rhyngenwadol sydd yn cenhadu ar y cyd yng Nghymru.

Share this

Map

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759