Nadolig gyda Chymdeithas y Beibl

Ewch i weld ein adnoddau Nadolig ar eich cyfer chi a’ch eglwys, gan gynnwys sgript drama Nadolig barod newydd sbon, llyfr stori, adnoddau gweledol ac animeiddiad o’r stori.

'Caru Ti' – Duw

Llyfryn stori ac animeiddiad newydd sbon i blant sy’n olwg o’r newydd ar stori’r geni a sy’n canolbwyntio ar galon Duw a’i gariad am bopeth a greodd. Crewyd mewn partneriaeth â HOPE Together.

Archebu llyfrynnau

Lawrlwytho fideo (215mb)

Sgript Drama Nadolig barod

Mynnwch eich sgript yn rhad ac am ddim. Mae’n cynnwys syniadau rhyngweithiol, awgrymiadau ar sut i gyflwyno’r hanes a syniadau ar gyfer y gwasanaeth

Lawrlwythwch nawr

Adnoddau gweledol eich Drama Nadolig barod

Defnyddiwch y lluniau hyn o’r stori ‘Caru Ti’ – Duw fel cefndir gweledol i’ch cyflwyniad Nadolig.  Maent hefyd ar gael ar ffurf addas ar gyfer sgriniau llydan.

Lawrlwythwch nawr

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759