search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Rheolaeth Duw dros y ddaear: Sechareia 6.1–15 (18 Rhagfyr 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, agor fy nghlustiau i glywed yr hyn sydd gen ti i’w ddweud wrthyf; agor fy nghalon i garu dy air, ac agor fy meddwl i ddeall dy wirionedd.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Sechareia 6.1–15

Dyma’r olaf o weledigaethau Sechareia. Mae’n gweld cerbydau rhyfel yn cynrychioli’r pedwar gwynt, wedi’u tynnu gan geffylau o wahanol liwiau. Cerbyd rhyfel yn yr hen fyd oedd yr enghraifft berffaith o bŵer milwrol – yn gyflym, yn symudol ac yn gallu cyflawni ergydion gormesol yn erbyn troedfilwyr. Mae’r weledigaeth hon yn taeru rheolaeth Duw dros yr holl ddaear, hyd yn oed Babilonia (adnod 8).

Ond beth am y gorchymyn i goroni Jehoshwa, yr Archoffeiriad? Mae Serwbabel y llywodraethwr wedi mynd o’r darlun, am resymau nad ydym yn gwybod, ond bydd ailadeiladu’r Deml ac adfer y genedl yn parhau. Nid yw’n hawdd cyfieithu adnodau 12 a 13, ac mae fersiynau Saesneg yn amrywiol. Ond yr hyn sy’n amlwg yw bod yr awdurdod ysbrydol, offeiriadol a’r awdurdod llywodraethol sy’n rheoli wedi eu huno yn gytûn, yn wahanol i orffennol Israel lle'r oedd brenhinoedd ac offeiriaid ar wahân. 

Nid yw hyn yn darparu templed ar gyfer sut mae cenhedloedd i gael eu llywodraethu heddiw. Mae’r berthynas rhwng crefydd a’r wladwriaeth yn gymhleth iawn, ac mae’n amrywio rhwng cenhedloedd. Ond mae’r weledigaeth hon yn parhau â’r thema o reolaeth Duw yn gyfanfydol. Nid oedd gan gredinwyr y moethusrwydd o gilio i grwpiau sanctaidd: rydym i fod yn weithgar a chymryd rhan ym mywyd ein cymdeithas. Yn ddelfrydol, bydd yr Eglwys a’r wladwriaeth yn ‘cytuno’n llwyr gyda’i gilydd’ (adnod 13), nid fel hawl yr Eglwys i’w fynnu ond fel braint i’w hennill. Efallai y bydd Cristnogion hefyd yn gweld yn yr adnodau hyn ragfynegiad o Grist, y proffwyd, yr offeiriad a’r brenin, a’i arglwyddiaeth i ddod dros yr holl ddaear.

Pray

Gweddi

Duw, rhoi imi weledigaeth o dy reolaeth gyfanfydol. Helpa fi i chwarae fy rhan i wneud y byd yn debycach i’r lle rwyt ti am iddo fod.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible