Byddwch yn ddiolchgar am bob blwyddyn: Pregethwr 11.1–8 (Ebrill 23, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Pregethwr 11

Mae'r adran hon o bennod 11 yn grŵp arall o ddiarhebion, sy'n canolbwyntio ar fyw'n dda tra bo’r cyfle gennym. Cyfieithir adnod 1 ‘Bwrw dy fara ar wyneb y dyfroedd' mewn cyfieithiadau hŷn; mae BNET yn dehongli hyn  fel ‘Bydd yn hael a rhannu dy gynnyrch’. Thema gyffredinol yr adnodau hyn, yr angen i fod yn weithgar ac yn fentrus yn ein ffordd o fyw. ‘Fydd ffermwr sy'n disgwyl tywydd perffaith byth yn hau, a'r un sy'n gwylio pob cwmwl byth yn medi cynhaeaf’,' meddai'r Pregethwr (adnod 4). Fe ddylen ni wneud yr hyn a allwn pan allwn, fel arall byddwn yn gwastraffu rhodd bywyd a roddwyd inni (adnod 8).

Mae hwn yn alwad i weithredu y mae angen i gredinwyr heddiw ei glywed. Mae'n hawdd iawn, yn ein bywydau personol ac yn ein cymunedau eglwysig, symud ymlaen heb brofi ein hunain mewn gwirionedd na mynd ati i chwilio am ffyrdd i fyw allan bywyd o ddisgyblaeth. Dywed Hebreaid 10.24, ‘A gadewch i ni feddwl am ffyrdd i annog ein gilydd i ddangos cariad a gwneud daioni' - mae'n well gan gyfieithiadau hŷn ‘A chydystyriwn bawb ein gilydd, i ymannog i gariad a gweithredoedd da'. Nid ydym i fod i fod yn segur. Fel y dywed y Pregethwr, Os ydy rhywun yn cael oes hir, dylai fwynhau'r blynyddoedd i gyd, ond rhaid cofio fod dyddiau tywyll marwolaeth yn hirach’ (adnod 8).

Pray

Gweddi

Duw, diolch am rodd bywyd rwyt wedi'i roi i mi. Helpa fi i werthfawrogi bob dydd, a'i ddefnyddio mewn ffordd sy'n dy anrhydeddu di.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible