Mary Jones World is a new state of the art visitor and education centre that tells the story of Mary Jones and Thomas Charles, and the impact of world's best-selling book – on Wales and the world!

The centre was officially opened on Sunday 5 October 2014 by Leta Jones, the great-great-great-granddaughter of Thomas Charles.


Google+

Mae Byd Mary Jones yn ganolfan ymwelwyr ac addysg sy’n adrodd stori Mary Jones a Thomas Charles, ac effaith y llyfr sy’n gwerthu orau’n y byd – ar Gymru a’r byd! 

Agorwyd y ganolfan yn swyddogol ddydd Sul, 5 Hydref 2014 gan Leta Jones, gor-or-or wyres Thomas Charles.

 


Close