Mary Jones World will be officially opened on Sunday 5 October 2014, the bicentenary of Thomas Charles' death, and will be open to the public on Monday 6 October 2014.

The new state-of-the-art visitor and education centre will give people the opportunity to discover the story of Mary Jones and Thomas Charles, and learn about the impact of the world's best-selling book not only in Wales but the rest of the world. 

Agorir Byd Mary Jones yn swyddogol ar ddydd Sul, 5 Hydref, i gofio daucanmlwyddiant marwolaeth Thomas Charles, a bydd ar agor i'r cyhoedd ar ddydd Llun, 6 Hydref 2014.

Bydd y ganolfan ymwelwyr a chanolfan addysg newydd o’r radd flaenaf yn rhoi cyfle i bobl ddarganfod stori Mary Jones a Thomas Charles, a dysgu am effaith y llyfr sydd â’r gwerthiant mwyaf drwy’r byd nid yn unig yng Nghymru ond hefyd drwy weddill y byd.  

Close