Mary Jones World was officially opened on Sunday 5 October 2014, the bicentenary of Thomas Charles' death.

The new state-of-the-art visitor and education centre will give people the opportunity to discover the story of Mary Jones and Thomas Charles, and learn about the impact of the world's best-selling book not only in Wales but the rest of the world. 


Google+

Agorwyd Byd Mary Jones yn swyddogol ar Ddydd Sul 5 Hydref 2014,‎ i gofio daucanmlwyddiant marwolaeth Thomas Charles.

Bydd y ganolfan ymwelwyr a chanolfan addysg newydd o’r radd flaenaf yn rhoi cyfle i bobl ddarganfod stori Mary Jones a Thomas Charles, a dysgu am effaith y llyfr sydd â’r gwerthiant mwyaf drwy’r byd nid yn unig yng Nghymru ond hefyd drwy weddill y byd.  


Close